Client de Correu Electrònic
flyer del BoxMail
Llengües: Català  

 
 

Allotjat a:
SourceForge.net Logo

Pàgina del projecte

  
BoxMail és un client de correu electrònic multiplataforma. Està implementat usant Java 5.0 i utilitza àmpliament totes les noves característiques que aporta. BoxMail compleix els estàndards RFC 821 (SMTP), RFC 822 (format de e-mails) i RFC 1839 (POP3) i té com a principal característica una interfície gràfica elegant i de fàcil utilització. BoxMail funciona a totes les plataformes que disposin del J2SE 5.0. (Linux, Solaris i Windows actualment). Té totes les funcions bàsiques per rebre i enviar e-mails, creació simplificada de filtres, manegament de directoris, impressió de missatges, etc...
Vegi'n més detalls al manual d'usuari.

Novetats

23 de Setembre del 2004 - Web renovada

Ara s'utilitza un model de plantilles PHP molt senzill i fet a mida per mostrar el contingut de la web. Abans es va fer servir una solució amb HTML estàtic per sortir del pas...

Aquest model permet modificar parts de la web o el format d'aquestes mantenint sempre un disseny uniforme en totes les pàgines.

17 de Setembre del 2004 - Creada web de BoxMail !!! (disseny provisional)

BoxMail és un client de correu electrònic pensat per a usuaris novells i realitzat com a pràctica de l'assignatura Projectes Informàtics de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), pertanyent a la Universitat Rovira Virgili.

En el creació de BoxMail s'han utilitzat les tècniques i metodologies més actuals tant pel que fa al disseny, la planificació i la programació, com per exemple la Programació Extrema i les eines més avançades com l'última plataforma de Java: J2SE 5.0.

Amb aquesta web pretenem donar a conèixer el nostre producte a tothom.